Αξιολόγηση του παιχνιδιού "Κυνήγι Θησαυρού 2014" στο 1ο Γυμνάσιο Παπάγου. Ερωτηματολόγιο Καθηγητών.

Η δραστηριότητα ολοκληρώθηκε με επιτυχία! Οι μαθητές συμμετείχαν ενθουσιασμένοι και ολοκλήρωσαν τις δοκιμασίες που σχεδιάστηκαν από τους συναδέλφους που ενεπλάκησαν. Επειδή όμως ο βαθμός επιτυχίας και η βελτίωση της δραστηριότητας απαιτεί και την ανάλογη ανατροφοδότηση, καλείστε να βοηθήσετε, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Pirate Ship